พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

ลังงานไฟฟ้า

  
        เมื่อต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่   ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า   พลังงานไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นตามชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า     เช่น   เมื่อต่อหลอดไฟกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะได้พลังงานแสงสว่าง    ถ้าต่อเตาไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  จะได้พลังงานความร้อน    ถ้าต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับเครื่องซักผ้า  พัดลม  และสว่านไฟฟ้า   ก็จะได้พลังงานกล   เป็นต้น
เมื่อ
                      W         =         พลังงานไฟฟ้า                 มีหน่วยเป็นจูล
                      Q
         =         ประจุไฟฟ้า                      มีหน่วยเป็นคูลอมบ์
                      V          =         ความต่างศักย์ไฟฟ้า          มีหน่วยเป็นจูล
                       t          =         เวลา                              มีหน่วยเป็นวินาที
                       I          =         กระแสไฟฟ้า                    มีหน่วยเป็นแอมแปร์
                      R          =         ความต้านทานไฟฟ้า         มีหน่วยเป็นโอห์ม
                      

กำลังไฟฟ้า
          กำลังไฟฟ้า  คือ  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในหนึ่งหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็น  จูลต่อวินาทีหรือวัตต์ เขียนสมการ  ได้ดังนี้ เมื่อ
                     P          =         กำลังไฟฟ้า           มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์
               
     
W          =         พลังงานไฟฟ้า       มีหน่วยเป็นจูล
                     t           =         เวลา                    มีหน่วยเป็นวินาที